هیأت رئیسه

جناب آقای دکتر مهدی جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

و عضو محترم هیأت رئیسه هیأت سوارکاری استان اصفهان 

جناب آقای مهندس مجید تباشیری

مدیر عامل محترم مجتمع کارخانجات خودرنگ 

و عضو محترم هیأت رئیسه هیأت سوارکاری استان اصفهان 

جناب آقای حاج سعید محکم کار 

مدیر عامل محترم شرکت گروه فنی مهندسی محکم کار 

و عضو محترم هیأت رئیسه هیأت سوارکاری استان اصفهان 

جناب آقای مهندس مجید عامری 

مدیر عامل محترم شرکت ژرف کار جم 

و عضو محترم هیأت رئیسه هیأت سوارکاری استان اصفهان 

جناب آقای حاج محمدحسن مکاری نژاد

پیشکسوت محترم سوارکاری کشور

و عضو محترم هیأت رئیسه هیأت سوارکاری استان اصفهان 

جناب آقای مهندس حمیدرضا قندی 

مشاور محترم مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان

و عضو محترم هیأت رئیسه هیأت سوارکاری استان اصفهان 

جناب آقای مهندس علی خیرالهی 

رئیس محترم هیأت سوارکاری استان اصفهان 

جناب آقای مهندس مسعود محکم کار 

قائم مقام محترم هیأت سوارکاری استان اصفهان

جناب آقای سیروس قدرتی پور 

دبیر محترم هیأت سوارکاری استان اصفهان 

سرکار خانم سمیرا شریفی 

نائب رئیس محترم امور بانوان هیأت سوارکاری استان اصفهان

طراحی و پیاده سازی توسط مشاورنت